Wat doen wij

 

Inspecties

Het voornaamste doel van het laten uitvoeren van een keuring is vooraf te weten wat u gaat kopen of verkopen. Expertiseburo Coers heeft zich gespecialiseerd in het uitvoerig inspecteren van pleziervaartuigen. Aan de hand van een checklijst wordt de staat waarin het schip verkeerd in kaart gebracht. De constructie, techniek, veiligheid en de staat van onderhoud worden zorgvuldig geïnspecteerd. Uw aanwezigheid tijdens een inspectie wordt op prijsgesteld, zodat tijdens en na de inspectie zaken toegelicht en verduidelijkt kunnen worden. De tijdsduur van een inspectie varieert per schip, maar haast zal de expert nooit hebben. Enkele dagen na de keuring ontvangt u een compleet rapport van bevindingen, waarin punt voor punt de bevindingen zijn geformuleerd.


Het rapport van bevindingen omvat de volgende hoofdstukken:


- Romp onder de waterlijn
- Romp boven de waterlijn
- Dek, opbouw en kuip
- Tuigage
- Interieur
- Technische installatie
- Vloeibare gasinstallatie
- Elektrische installatie
- Apparatuur
- Mechanische voortstuwing installatie en proefvaart
- Veiligheid- en reddingsmiddelen


Uiteraard is het ook mogelijk om een deel inspectie uit bestaande één of meerdere bovenstaande punten uit te laten voeren.


Taxaties


Als u uw schip wilt verzekeren of financieren zal er vaak om een taxatie verslag gevraagd worden. Het doel van een taxatie is het verkrijgen van een waarde van een object, kwaliteit van een object wordt slechts visueel beoordeeld. Expertiseburo Coers heeft jarenlange ervaring in het uitvoeren van taxaties aan boord van alle soorten schepen en woonarken.


Bouwbegeleiding


Expertiseburo Coers wordt veelvuldig ingeschakeld bij de bouwbegeleiding of renovatiewerkzaamheden aan boord van schepen. Wij verrichten desgewenst kwaliteitscontroles, en geven bouwadviezen. Door u gemachtigd kunnen wij de financiële controle bij de bouwwerkzaamheden verzorgen. Binnen deze vertrouwenspositie verstrekken desgevraagd ook zakelijke adviezen.


Deskundigenrapportage


Bij rechtszaken en geschillen kunnen de betrokken partijen de hulp inschakelen van Expertiseburo Coers om een zogenaamde deskundigenrapportage op te stellen.